kainos Kainos
gydytojai Gydytojai
Skambinti Skambinti
Registracija Registracija

Privatumo politika

Lirema aklių klinika (toliau – mes) saugo savo klientų (toliau – Jūs, Jūsų) asmens duomenis, taikydama aukščiausius techninius ir teisinius apsaugos standartus. Žemiau Jūs galite susipažinti su pagrindinėmis asmens duomenų apsaugos tvarkos nuostatomis.

1. Kokius asmens duomenis mes renkame, saugome ir naudojame?

Asmens duomenys leidžia identifikuoti Jūsų asmenį. Tai gali būti:

 • Vardas, pavardė;
 • Asmens kodas;
 • Gyvenamosios vietos adresas;
 • Telefono Nr.; elektroninio pašto adresas;
 • Banko debetinės arba kreditinės kortelės numeris;
 • Medicininiai duomenys, susiję su Jūsų regėjimu.
 • Bet kokia kita  Jūsų pateikta informacija.

Taip pat mes galime rinkti, saugoti ir naudoti informaciją apie  Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje (ir/ar mobilioje aplikacijoje) bei naudojimąsi šia interneto svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių).

Jeigu Jūs pateikiate mums kito asmens duomenis, mes laikome, kad Jūs esate tinkamai gavę iš to asmens sutikimą dėl jo asmens duomenų pateikimo.

Jūsų asmens duomenys gali būti prienami tik ribotam mūsų klinikos darbuotojų ir mūsų klinikai IT, marketingo, teisines paslaugas teikiančių subjektų ratui, ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina įgyvendinti tinkamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, ir visiems šiems asmenims galios griežti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai.

2. Kokiu būdu mums tampa prieinami Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenis mums tampa prieinami, kai Jūs juos pateikiate mums:

 • Mūsų klinikose ar interneto svetainėje užpildę registracijos duomenis ar atlikę paslaugų/ prekių pirkimą; konsultacijos užsakymą;
 • Jums parašius mums elektroniniu paštu, paskambinus, ar kitaip susisiekus.


3. Slapukai

Slapuką sudaro informacija, tinklo tarnybinės stoties siunčiama interneto naršyklei ir laikoma naršyklės. Ši informacija vėliau siunčiama atgal tarnybinei stočiai kaskart kai naršyklė paprašo puslapio iš tos tarnybinės stoties. Tai leidžia tai tinklo tarnybinei stočiai identifikuoti ir sekti interneto naršyklę. Mes naudojame Google Analytics naudojimuisi šia interneto svetaine analizuoti. Google Analytics generuoja statistinę ir kitą informaciją apie naudojimąsi svetaine panaudodama slapukus, kurie laikomi vartotojų kompiuteriuose. Generuojama su mūsų interneto svetaine susijusi informacija yra naudojama kurti ataskaitas apie naudojimąsi šia interneto svetaine. Šią informaciją laikys Google. Google privatumo politika prieinama čia: http://www.google.com/privacypolicy.html , slapukų laiko ciklą ir pan.

4. Jūsų asmens duomenų naudojimas

Asmens duomenys, pateikti šioje interneto svetainėje, bus naudojami tikslams, nurodytiems šioje privatumo politikoje arba aktualiose šios interneto svetainės dalyse. Mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis šiems tikslams:

 • suteikiant Jūsų užsakytą paslaugą mūsų klinikoje;
 • suteikiant Jūsų paprašytą konsultaciją;
 • tiesioginei rinkodarai.


5. Jums garantuojamos teisės

Mes garantuojame šių Jūsų teisių įgyvendinimą ir bet kokios susijusios informacijos pateikimą, esant Jūsų prašymui ar paklausimui:

1) žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
2) susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
3) prašyti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
4) nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, įskaitant tiesioginę rinkodarą;
5) prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
6) prašyti savo asmens duomenų perkeliamumo, tai yra leisti Jums susipažinti su savo asmens duomenimis forma, kai Jums bus pateikiami asmens duomenys įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.

6. Kur kreiptis?

Esant bet kokiam Jūsų prašymui dėl asmens duomenų tvarkymo ar su tuo susijusiam klausimui, prašome parašyti mums adresu [email protected]

7. Politikos pakeitimai

Akių klinika LIREMA turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo politiką apie tai pranešdama savo svetainėje akiuklinika.lt. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi.Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.