Akį judinančio aparato patologija, žvairumo operacijos | Akių klinika Lirema
#

Didžiausias akių
chirurgijos klinikų
tinklas Lietuvoje

Akį judinančio aparato patologija

Paralyžinis žvairumas
Žvairumas ir jo klasifikacija
Žvairuojančių žmonių tyrimas
Atipinės žvairumo formos
Drauginis žvairumas
Drauginio žvairumo gydymas
Paslėptas žvairumas
Nistagmas

Jis pasitaiko rečiau negu drauginis. Nuo drauginio žvairumo skiriasi tuo, kad yra riboti akies judesiai pakenktojo raumens link. Paralyžinį žvairumą gali sukelti akį judinančių raumenų arba juos inervuojančių nervų pažeidimas. Nervų paralyžius, arba parezė, gali būti centrinės ir periferinės kilmės. Paralyžiniam žvairumui atsirasti turi įtakos traumos, kaukolės pagrindo lūžiai, orbitos kaulų uždegimas, encefalitas, meningitas, poliomielitas, diseminuota sklerozė. Gali veikti ir lokalūs uždegiminiai procesai, taip pat tenonitai, miozitai, intoksikacijos alkoholiu, nikotinu. Kartais paralyžinis žvairumas gali atsirasti sergant galvos smegenų ir orbitos aug­liais, esant kraujo išsiliejimui, sergant kai kuriomis kitomis ligomis.Paralyžinio žvairumo pradžioje ligonis dažnai skundžiasi dvejinimusi akyse, galvos svaigimu. Tiriamasis ligonis galvą laiko pasukęs į pažeisto raumens pusę, siekdamas išvengti dvejinimosi. Akies obuolio judesiai bū­na riboti pažeisto raumens kryptimi. Pirminis žvairumo kampas esti ma­žas, o antrinis — didesnis. Koordimetrijos metodu, taip pat tirdami diplo­piją, nustatome, kurių akies judinamųjų raumenų funkcija pažeista. Ilges­nį laiką esant paralyžiniam žvairumui, prasideda ir sveikos akies judina­mųjų raumenų morfologiniai bei funkciniai pokyčiai. Dažniausiai kliniki­nėje praktikoje pasitaiko šie akių raumenų pažeidimai: n. abducens, n. trochlearis ir n. oculomotorius parezė, kurios gali būti įgimtos ir įgytos. Jei yra visų akies nervų paralyžius, susiformuoja pilna oftalmoplegijai: platus vyzdys, nejudri akis, voko ptozė.Būtina gydyti pagrindinę ligą. Taip pat vietiškai skiriamos fizioterapinės procedūros ir medikamentai. Norint išvengti dvejinimosi, skiriami akiniai su matiniu stiklu. Jei po gydymo paralyžinis žvairumas išlieka — operuojama. Operacijos laikas kiekvienu atveju parenkamas individualiai.

Žvairumą galima apibūdinti pagal daugelį požymių: kada jis atsirado, koks nukrypimo pobūdis, trukmė ir kt.Pagal atsiradimo laiką žvairumas būna: įgimtas arba įgytas. Taip pat svarbu įvertinti, ar jis pirminis, ar antrinis — atsiradęs dėl ragenos drumsčių, kataraktos, stiklakūnio ir akių dugno patologijos. Žvairumas gali būti periodinis, strabismus concomitans periodicus, arba pastovus, strabis­mus concomitans continuus.Labai svarbu, ar žvairumas susijęs su akies akomodacija. Pagal tai skiriama: akomodacinis žvairumas, strabismus concomitans accomodativus, kurį sukelia nekoreguotos refrakcijos ydos, todėl, paskyrus optimalią op­tinę korekciją, jis išnykstą (58 pav.); iš dalies akomodacinis, strabismus parčialis accomodativus, kai akiniai žvairumo kampą sumažina; neakomodacinis, strabismus concomitans non accomodativus, kai optinė korekcija žvairumo kampo nekeičia.Būtina įvertinti, ar žvairumas vienpusis, strabismus concomitans monolateralis, ar pakaitinis, strabismus concomitans alternans.Esant vienpusiam žvairumui, nuolat žvairuoja tik viena akis, ir jos rega dažniausiai esti susilp­nėjusi. Toks regos susilpnėjimas vadinamas ambliopija. Rega silpsta todėl, kad žvairuojančios akies vaizdas, siekiant išvengti dvejini­mosi, centrinio slopinimo dėka iš­nyksta. Tiriant binokulinį akiplotį — randama absoliuti centrinė skotoma. Žvairuojant susiformavusi ambliopija vadinama disbinokuline. Ambliopijos laipsnis    nustatomas pagal regos aštrumą, iškoregavus refrakcijos ydą. Pasak E. Kovalevskio, esant pirmo laips­nio (Io) ambliopijai, akies rega siekia 0,8—0,9; II° — 0,5—0,7; III° — 0,3—0,4; IV° — 0,05—0,2; V° — mažiau kaip 0,05, Ambliopos akies fiksacija gali būti: centrinė — foveolinė, parafoveolinė, makulinė, paramakulinė, periferinė. Bet kuriuo atveju ji gali trukti ilgai arba neilgai. Ambliopijos su necentrine fiksacija atveju dažnai esti anomalinė tink­lainės korespondencija.Esant pakaitiniam žvairumui, žvairuoja tai viena, tai kita akis, todėl jų rega dažnai esti normali.Pagal akies nukrypimą skiriamos keturios žvairumo formos: vidinis žvairumas, strabismus convergens, kai žvairoji akis nukrypusi į nosies pusę. Toks žvairumas sutinkamas dažnai, apie 90% atvejų. Išorinis žvairumas, strabismus divergens, kai žvairoji akis nukrypusi į smilkinį, pasitaiko kur kas rečiau — 10% atvejų ir apie 60% jis esti trumparegiams. Žvairumas vertikalia kryptimi: į viršų, strabismus sursum vergens, žemyn,strabismus deorsum vergens. Mišrus žvairumas, kai akis pakrypusi vertikalia ir hori­zontalia kryptimi.

Regos aštrumo nustatymas. Tiriama kiekvienos akies rega atskirai ir abiejų akių kartu į tolį ir iš arti. Vaikams iki trejų metų amžiaus regą galima Įver­tinti tik apytikriai, rodant paveikslėlius ar ženklus.Abiakio matymo ir jo sutrikimų įvertinimas. Žiūrint abiem akimis, re­gėjimo pobūdis gali būti: monokulinis, monokulinis pakaitinis, vienlaikis.3—4 mėnesių kūdikiui susiformuoja plokščiasis regėjimas. Abiakiam regėjimui būdinga ne tik formos suvokimas, bet ir daiktų atstumo nuo akių bei jų išsidėstymo erdvėje įvertinimas. Šios abiakio regėjimo savybės for­muojasi vaikui augant. Abiakis regėjimas tobulėja, virsdamas sudėtinga integruota funkcija — erdviniu,  stereoskopiniu,  giluminiu  matymu.Abiakiui regėjimui susiformuoti reikalinga, kad abiejų akių tinklainių identiškuose taškuose susidarytų ryškūs stebimų daiktų vaizdai. Fiksuo­jamo daikto vaizdai susidaro abiejų akių tinklainės makulinės srities, cen­triniuose taškuose ir per regos nervą bei nervinius takus perduodami į smegenų žievės regos centrą. Jie susilieja į vieną vaizdą. Abiejų akių tinklai­nės centriniai taškai vadinami identiškais arba koresponduojančiais (59 pav.), o vaizdų susidarymas juose — sensorine tinklainės koreliacija, korespondencija, sąlygojančia abiakį matymą.Abiakis matymas tiriamas į tolį keturtaškiu ir Bagolinio stiklais; iš arti — keturtaškiu, mėginiu su prizme, taip pat sinoptoforu.  Esant abiakiam regėjimui, sinoptoforu nustatomas fuzijos pajėgumas į vidų ir į iš­orę.Akių paslankumo tyrimas. Žmogui liepiama atidžiai žvilgsniu fiksuoti objektą (veidrodėlį, žibintuvėlį, lemputę), kuris vedžiojamas aštuonio­mis svarbiausiomis kryptimis. Įvertinamas akies pasisukimas į vidų, adukcija, ir pasisukimas į šalį, abdukcija (60 pav.). Abdukcija yra per stipri, jei ragenos medialinis kraštas pasislepia po caruncula lacrimalis. Esant normaliai abdukcijai, ragenos lateralinis kraštas pasiekia išorinio akles kampo jungtį. Konvergencija, tai pajėgumas taip pasukti abi akis, kad jų Suros linijos susitiktų fiksuojamajame taške. Tiriant žmogų, jam liepiama žiūrėti į rodomą daiktą, kuris artinamas prie akių. Stebima, kada viena akis nukryps, kokia bus vyzdžio reakcija. Konvergenciją, kaip ir divergenciją, galima ištirti ir prizmėmis. Pati stipriausia prizmė, kuri pridėta prie akies nesukelia nuolatinio dvejinimosi, rodo jėgą raumens, kurio pusėn at­sukta prizmės briauna. Kur kas objektyvesnis, bet ir sudėtingesnis, raumenų funkcijos įvertinimo metodas yra koordimetrija.Žvairumo kampo nustatymas. Dažniausiai įvertinama Hiršbergo me­todu pagal šviesos atspindžių vietą ragenoje. Tai paprastas, greitas ir gana tikslus būdas. Jei atspindys ragenoje nuo oftalmoskopinio veidrodėlio esti ties vyzdžio vidiniu kraštu, tai žvairumo kampas yra 15°; jei ties rai­nele — 25—30°, ties ragenos kraštu — 45°, už ragenos krašto — 60° ir daugiau (61 pav.).Taip pat žvairumo kampą galima nustatyti perimetru, Medokso skale, sinoptoforu, strabometru.Žvairumo kampą, kuris mažesnis negu 5°, galima nustatyti akies den­gimo mėginiu. Vieną akį uždengus, antroji atlieka judesį iš vidaus arba iš išorės. Tai mikrožvairumas, microstrabismus.Refrakcijos nustatymas. Jis atliekamas skiaskopijos metodu maksi­malios cikloplegijos sąlygomis. Akomodacijai paralyžiuoti dažniausiai lašinamas 0,1—1% atropino sulfato tirpalas. Jo koncentracija skiriama atsižvelgiant į tiriamojo amžių. Taip pat refrakciją galima nustatyti specia­lia aparatūra — refraktometrais. Ragenos astigmatizmo laipsnis įverti­namas oftalmometru.Akių dugno oftalmoskopija ir tinklainės makulinės srities funkcijos tyrimas. Reikia sužinoti, ar nėra akių dugno makulinėje srityje pažeidimų, todėl atliekama tiesioginė ir netiesioginė oftalmochromoskopija. Makuli­nės srities funkcija įvertinama poliarizaciniu makulotesteriu, nustatant Haidingerio fenomeną.Akies fiksaciją galima įvertinti didžiuoju berefleksiniu oftalmoskopu, vizuskopu. Apytikriai ją galima nustatyti veidrodiniu oftalmoskopu.Drauginio žvairumo profilaktika. Ji turi būti vykdoma bendromis tėvų, pedagogų, pediatrų ir vaikų bei oftalmologų pastangomis. Žinoma, kad kūdikio akių judesiai esti nekoordinuoti iki 2—3 mėn., po to susiformuoja binokulinė fiksacija ir akių padėtis tampa normali, akių judesiai — sude­rinti. Jei vyresnis nei trijų mėn. kūdikis žvairuoja, reikia įtarti akių arba CNS patologiją ir kreiptis į okulistą. Kadangi žvairumą gali sukelti refrakcijos ydos, todėl visiems kūdikiams iki vienerių metų amžiaus turi būti nustatyta klinikinė refrakcija cikloplegijos sąlygomis. Nustačius ametropiją, reikia ją koreguoti. Esant įgimtam žvairumui, gali susiformuoti ambliopija, todėl akiniai gali būti skiriami net pirmajame kūdikio gyvenimo pusmetyje.

Atipinės žvairumo formos:

  • Akies retrakcijos sindromas (Štilingo-Tiurko-Duano).
Būdingas simp­tomas — akis žvairuoja nosies link ir riboti jos judesiai, t. y. akis nepasisuka į smilkinio pusę. Žiūrint į gydytojo pirštą, vedamą nosies link, vokų plyšys siaurėja ir akis įdumba, o judant pirštui atgal — vokų plyšys prasiplečia. Kartais esti ir vertikalus nukrypimas. Retrakcinio sindromo priežastys: akies judinamųjų raumenų anatominiai pakitimai (pvz., nepil­nai susiformavęs, peraugęs jungiamuoju audiniu ar netaisyklingai prisit­virtinęs raumuo) arba paradoksinė raumenų poros (vidinio ir išorinio tie­siųjų) inervacija. Gydymas: chirurginis. Dažniausiai atliekama vidinio tiesiojo raumens recesija. Jei akis žvairuoja ir vertikalia kryptimi, operuojami rau­menys, judinantys akį vertikalia kryptimi.
  • Viršutinio įstrižojo raumens sausgyslės makšties sindromas. Būdingi požymiai: adukcijoje akis negali visiškai pakilti į viršų; riboti jos judesiai (į viršų), žiūrint tiesiai ir į viršų akis nukrypsta į smilkinio pusę; ligonio galvos padėtis — priverstinė — ji pasukta į sveikos akies pusę.
Priežastis: viršutinio įstrižojo raumens sausgyslės fascijos pakiti­mai.
  • Protarpinio vertikalaus — horizontalaus nukrypimo, arba protarpinės vertikalios — horizontalios   deviacijos sindromas.
Šiai atipinei žvairumo formai charakteringa, kad fiksuojant viena aki­mi, kita žvairuoja horizontalia kryptimi, o jei fiksuojama pastarąja — pir­moji akis žvairuoja vertikalia kryptimi. Priežastis: abipusė akis judinančių raumenų parezė (vienos akies — judinančios vertikalia, kitos — horizontalia kryptimi) arba jų netaisyk­lingas prisitvirtinimas prie odenos. Gydymas: chirurginis. Sėkmingas esti tada, jei nuolat fiksuoja viena akis.
  • Oftalmomiopatija, ophthalmomypathia. Tai viena raumenų atrofijų formų. Prasideda jauname amžiuje, iki 30-ties metų. Progresuoja lėtai.
Požymiai: iš pradžių formuojasi ptozas, po to atrofuojasi išoriniai akies obuolio raumenys, ir akis tampa visai nejudri. Vidiniai akies raumenys nepažeidžiami. Dažnai kartu atrofuojasi liežuvio, gomurio, kramtomieji raumenys. Priežastis: paveldėti raumenų metabolizmo sutrikimai. Gydymas: mažai efektyvus. Skiriami tonizuojantys vaistai. Ptozui reguliuoti naudojami specialūs akiniai su įtaisu, pakeliančiu viršutinį voką.
  • Oftalmomiostenija, ophthalmomyosthenia. Tai bendros miostenijos ankstyvas sindromas. Prasideda įvairaus amžiaus žmonėms. Dažniausiai pažeidžiami viršutinį voką pakeliantys raumenys, po to — akis judinan­tieji, tada atsiranda diplopija. Ligos eiga progresuojanti, esti remisijų.
Priežastis: sutrikę nervų ir raumenų dirginimo procesai. Gydymas: Skiriami anticholinesteraziniai preparatai.
  • Oftalmomiotonijaophthalmomyotonia. Tokia raumens būklė, kai rau­muo susitraukia ir ilgai neatsipalaiduoja, akis periodiškai krypsta tai į vieną, tai į kitą pusę, pasireiškia diplopija, vokai spazmiškai susitraukia arba virpa.
Liga paveldima, perduodama autosominiu — dominantiniu būdu. Gydymas: simptominis. Skiriama askorbininė rūgštis, chininas, kalcio preparatai, bet efektas — laikinas.

Jis dažniausiai pasitaiko vaikams. Apie 60—80% atvejų žvairumas susi­formuoja antrųjų metų pabaigoje. Žvairuoja apie 2,5% vaikų (E. Avetisovas, A. Chvatova, 1987), ir daugiau kaip trečdaliui jų žvairuojančioji akis mato silpniau (F. Hollwich, 1982). Kuo anksčiau vaikas pradeda žvai­ruoti, tuo blogesnė prognozė.Žvairumas — tai   pastovus ar periodinis vienos akies nukrypimas nuo bendro fiksacijos taško, kai   sutrikęs bifiksacijos mechanizmas. Žvairosios akies nuokrypa vadinama pirminė žvairakrype, deviatio primaria. Sveikos akies nuokrypa vadinama  antrine žvairakrype, deviatio secundaria.Esant drauginiam žvairumui, antrinė nuokrypa yra lygi pirminei. Vartant akis į šalį, abi akys sukiojasi vienodai, žvairoji akis lydi fiksuo­jančią akį tokiu pačiu atstumu. Žiūros linijų kampas yra vienodas, todėl drauginis žvairumas dar vadinamas lydimuoju,strabismus concomitans.Žvairumo kampas yra tik išorinis požymis. Kur kas sunkesnis sutriki­mas, kai prarandama sensorinė pusiausvyra. 85% žvairuojančių žmonių yra nustatytos sensorinės anomalijos:

 • ambliopija,
 • funkcinė skotoma,
 • tinklainės anomalinė korespondencija.
Drauginiam žvairumui atsirasti turi įtakos akomodacinis — refrakcinis faktorius; anizeikonija (kai susidaro skirtingo dydžio vaizdai tinklai­nėje); centrinės nervų sistemos, koordinuojančios binokulinį matymą, pakitimai; silpna fuzija (abiejų akių vaizdų suliejimas), sutrikusi akį judi­nančių raumenų veikla.

Drauginio žvairumo gydymas: pirmiausia reikia atstatyti normalią akių padėtį ir binokulinį regėjimą. Refrakcijos ydas koreguoti akiniais. Esant akomodaciniam žvairumui, gerai parinkta optinė korekcija jį ištaiso ir užtikrina normalų binokulinį regėjimą. Iš dalies akomodacinio žvairumo atveju akiniai nukrypimo kampą sumažina. Nešiojant akinius, galima išvengti ambliopijos.Ambliopijos gydymas, pleoptika. Tikslas — gerinti žvairuojančios ambliopos akies regą, kad abi akys galėtų normaliai dirbti kartu. Tai įma­noma, kai skirtumas tarp jų regos ne didesnis kaip 0,3—0,4.Ambliopijai gydyti naudojama daug įvairių metodų.Vienas labiausiai paplitusių — uždengti geriau matančią akį, t. y. tiesioginė okliuzija. Vaikas tuomet žiūri savo ambliopa akimi. Kas 3—4 savaitės tikrinama, ar gerėja ambliopos akies rega. Tiesioginė okliuzija gali būti tęsiama keletą mėnesių. Taikant ją, būtina treniruoti ambliopa akį — piešti, dėstyti smulkias mozaikas. Kartais gydyti pradedama taikant netiesioginę okliuziją — dengiant silpniau matančią akį, po to pereinama prie  tiesioginės.Tiesioginės okliuzijos metodu nepasiekus regos pagerėjimo, vyres­niems kaip ketverių metų amžiaus vaikams taikomas gydymas aparatais: naudojamas neigiamas povaizdžio metodas, visa tinklainė stimuliuojama šviesa, tinklainės makulinė sritis slopinama stimuliuojančia šviesa, lazeriu, impulsine lempa.Ambliopijos gydymui plačiai taikomas penalizacijos metodas. Jo prin­cipas — žvairuojančiam vaikui sudaroma dirbtina anizometropija, kuri riboja gerosios akies regos aštrumą, o ambliopa akis tampa fiksuojančia. Metodo privalumas, palyginti su okliuzija, kad nė viena akis visiškai ne­pašalinama iš regėjimo akto.Ambliopijos gydymo rezultatai priklauso nuo vaiko amžiaus, akies fiksacijos tipo ir tinklainės korespondencijos būklės.Abiakio matymo atstatymas, orthoptica. Esant drauginiam akomoda­ciniam žvairumui, daromi ortoptiniai pratimai, kol ligonis pradeda geriau matyti abiem akimis (binokulinis matymas). Ortoptiniai pratimai įvairūs, jie skiriami atsižvelgiant į žvairuojančios akies regą, matymo pobūdį ir vaiko amžių. Gydymui gali būti panaudotas sinoptoforas, cheiroskopas. Atstatyti vienlaikį matymą ir bifoveolinį suliejimą rekomenduojama T. Kaščenkos metodu.Norint atstatyti binokulinį regėjimą, taikomas ir diploptikos metodas. Jį galima skirti ir mažiems, 2—3 metų vaikams, jei jų akių padėtis simetrinė, žvairumo kampą ištaisius akiniais arba chirurgiškai. Jei yra likęs nedidelis žvairumo kampas, jis kompensuojamas prizmėmis. Svarbiausias diploptikos principas — sukelti žvairuojančiajam dvejinimąsi ir išugdyti sugebėjimą jį nugalėti optomotorinio fuzijos reflekso dėka.Ortoptiniam gydymui naudojamos ir tokios priemonės, kaip akies ju­dinamųjų raumenų elektrostimuliacija ir pratimai, stiprinantys akies rau­menų paslankumą.Drauginio žvairumo chirurginis gydymas. Indikacijos operaciniam gydymui — žvairumas, kurio nepavyksta pašalinti, taikant pleoptoortopto-diploptinį gydymą. Ankstyvas operacinis gydymas indikuotinas įgimto žvairumo atveju, kai žvairumo kampas didelis. Jei žvairumas susiformavo antrųjų metų pabaigoje ar vėliau, operuoti geriausia 3—4 metų amžiaus vaikus. Išoperavus vaikus, vyresnius nei 10 metų, dažniausiai pasiekia­mas kosmetinis efektas.Yra dvi svarbiausios žvairumo operacijų grupės: akies raumenų veiklą silpninančios ir stiprinančios. Operacijos būdas priklauso nuo akių judi­namojo aparato būklės, žvairumo kampo dydžio ir paciento amžiaus. Raumens veiklai susilpninti atliekama raumens recesija (62 pav.), dalinė miotomija, tetlomioplastika. Šios operacijos atliekamos dažniausiai esant vidiniam žvairumui. Raumens veiklai sustiprinti daroma raumens sausgyslinės dalies rezekcija arba prorrafia (susiuvimas).Kosmetiškai geras efektas — ortoforija arba likęs žvairumo kampas iki 7° po operacijos pasiekiamas 90—95% atvejų. Funkciniai rezultatai kur kas blogesni. Ortoforija ir binokulinis regėjimas arba mikrožvairumas su normalia tinklainės korespondencija esti tik 40—50% žvairuojančiųjų.Pooperacinio gydymo periodas. Siekiama atstatyti ir išvystyti abiakį matymą, o jei nebuvo visiškai išgydyta ambliopija — gydyti ir ją. Kad susi­formuotų abiakis matymas, reikia ne ma­žiau 2 metų gydymo. Gydymo trukmę nulemia žvairumo rūšis bei pavidalas, žvairumo kampo dydis, regos aštrumas. Įtakos turi amžius, kada vaikas pradėjo žvairuoti, bendra vaiko sveikatos būklė bei paveldimumo faktorius. Teigiami gydymo rezultatai, net ir teoriškai, galimi ne daugiau kaip 70% atvejų. Geriausi gydymo rezultatai gaunami taikant ne­pertraukiamą kompleksinį gydymą spe­cialiuose kabinetuose, darželiuose, sana­torinėse stovyklose.

Akį judinančio aparato patologija pasitaiko gana dažnai. Ją gali sukelti įvairios priežastys.Dažniausiai pasitaiko šie akį judinančio aparato sutrikimai:

 • pas­lėptas žvairumas, heterophoria;
 • drauginis žvairumas, strabismus cancomitans;
 • paralyžinis žvairumas, strabismus paralyticus; 4) nistagmas, nystagmus.
Kartais esti neįprasta akių padėtis, sukelianti patologijos iliuziją. Tai tariamas žvairumas, pseudostrabismus. Tuomet šviesos atspindys esti ne ragenos centre, o pasislinkęs į medialinę arba lateralinę pusę. Atrodo, kad tuo pačiu metu žvairuoja abi akys (į vidų arba į išorę). Priežastys: kaukolės veidinės dalies bei orbitos sandaros ypatumai, didelis kampas tarp akies optinės ir žiūros linijos (56 pav.). Esant tariamam žvairumui, būna normalus abiakis regėjimas.Paslėptas žvairumasAbiejų akių simetriška padėtis normalioje abiakėje raumenų pusiausvyro­je vadinasi ortoforija, ortophoria, Žiūrint į tolį, akių žiūros linijos lygiag­retės, žiūrint į arti esančius daiktus — susikerta fiksuojamajame taške. Ydinga raumenų pusiausvyra — paslėptas žvairumas (heteroforija). Tuomet akių padėtis esti simetriška tik padedant fuzijai. Uždengus vieną akį, t. y. išjungus fuziją, uždengtoji akis nukrypsta stipriau veikiančių raume­nų pusėn. Delną staigiai atitraukus, akis atsistato fiksuodama rodomą objektą. Akies „atsistatymo“ judesys yra svarbiausias heteroforijos požymis. Priežastys: mažas fuzijos plotis, nusilpusi fuzija karščiuojant, susinervi­nus arba ją visiškai išjungus. Uždengtoji akis gali nukrypti į išorę, exophoria, į vidų, esophoria, viršų arba į apačią, hyperphoria, hypophoria, o taip pat pasisukti, cyclophoria (57 pav.). Išmatuoti heteroforijos laipsnį į tolį ir iš arti galima pasinaudojant Medokso metodu.Nusiskundimai. Jie priklauso nuo įvairių priežasčių, bet gali atsirasti ir pavargus akims, astenophia. Kartais heteroforija gali pereiti į pastovų žvairumą.Gydymas reikalingas tik tada, kai atsiranda astenopiniai reiškiniai. Esant refrakcijos ydoms, reikia jas koreguoti. Heteroforijai ištaisyti kar­tais naudojami prizminiai akiniai.

Tai spontaniški, nevalingi akių judesiai. Skiriamas horizontalus, vertikalus, rotacinis ir mišrus nistagmas. Pagal judesių pobūdį nistagmas esti švytuoklinis, trūkčiojantis, mišrus. Pagal judesių amplitudę skiriamas smul­kus (5°), vidutinis (5—15°) ir stambus (virš 15°) nistagmas. Akių judesių greitis įvairus.Nistagmas gali būti fiziologinis ir patologinis.Fiziologinio nistagmo rūšys: optokinetinis, labirintinis ir nistagmoidiniai judesiai.Patologinis nistagmas būna įgimtas optinis, dažniausiai esant įvairiai akių patologijai: padrumstėjus optinėms terpėms, refrakcijos ydoms, sergant tinklainės ir regos nervo bei centrinės nervų sistemos ligomis.Norint nustatyti nistagmą, reikia nuodugniai ištirti akį oftalmoskopu ir nistagmografiniu aparatu.Gydymas — sudėtingas ir ne visada sėkmingas. Dažniausiai gydoma pagrindinė liga, šalinami akyse esantys patologiniai pakitimai. Gydytojas parenka tinkamą optinę korekciją. Kai kada taikomas chirurginis gydymas, koreguojantis akį judinančių raumenų veiklą.

2015 © Akių klinika „Lirema“

Registracija vizitui

captcha
×

Klausimas specialistui

captcha
×

Anketa dėl regėjimo korekcijos galimybės įvertinimo


Medicininė informacija

Prašome trumpai apibūdinkite savo sveikatos būklę.

Ar naudojatės akiniais / kontaktiniais lęšiais? *
 Akiniais Kontaktiniais lęšiais Nesinaudoju
Jei nešiojate akinius, kokiam tikslui tai darote?
 Skaitymui Žiūrint į tolį Nešioju visada
Ar žinote savo akinių ir/ar kontaktinių lęšių stiprumą dioptrijomis, kitus recepto duomenis? *
Ar šiuo metu naudojate bet-kokius vaistus, tabletes, lašus? *
Ar esate turėję operacijų, kokių? *
Alergijos / kiti svarbūs medicininiai faktai *
Ar šiuo metu laukiatės / maitinate kūdikį?
 Taip Ne

Konsultacija dėl regėjimo korekcijos galimybės

Išanalizavus Jūsų anketos duomenis suteiksime preliminarią informaciją apie geriausią regėjimo korekcijos būdą. Jei pageidaujate tikslaus įvertinimo, kviečiame apsilankyti.

Pageidaujama konsultacijos data
Pageidaujama operacijos data

Vizito metu užtruksite apie valandą. Prireikus plėsime vyzdžius, todėl iki vakaro negalėsite vairuoti, skaityti.

Pastabos / pageidavimai / komentarai
captcha
×